CSIF Sanidad Cataluña Publicat al DOGC la convocatòria de places del procés d’estabilització i reducció de la temporalitat del personal de l’Institut Català de la Salut (IC

Publicat al DOGC la convocatòria de places del procés d’estabilització i reducció de la temporalitat del personal de l’Institut Català de la Salut (ICS)

Publicat al DOGC la convocatòria de places del procés d’estabilització i reducció de la temporalitat del personal de l’Institut Català de la Salut (ICS)

RESOLUCIÓ SLT/4154/2022, de 27 de desembre, de convocatòria dels processos selectius d'estabilització mitjançant els sistemes de concurs de mèrits i de concurs oposició, i del procés ordinari (taxes de reposició) pel sistema de concurs oposició, per proveir places bàsiques de l'Institut Català de la Salut (codi identificació convocatòria 100)

Les persones aspirants només hauran de presentar una vegada la documentació necessària per a aquest procés.

Segons l´ICS la previsió de la resolució del procés de selecció de concurs de mèrits és entre el segon trimestre i el tercer trimestre del 2023 i la resolució del procés de selecció de concurs oposició d’estabilització serà al llarg del 2024.

Com serà el procés;

1- La presentació d'aquestes sol·licituds s'efectuarà telemàticament a través de l'enllaç següent (aquest enllaç l'habiliten a partir del 2 de gener), mitjançant formulari normalitzat que es posarà a disposició a partir del 2 de gener de 2023 i fins el 30 de gener 2023. (Serà imprescindible estar registrat en el Sistema de Gestió de Recursos Humans (SGRH) per poder fer la inscripció).

En cas de no estar registrat, Podeu posar-vos en contacte amb CSIF.

2- La dinàmica de la convocatòria permetrà que les persones aspirants facin una única sol·licitud, per a cada categoria a la qual vulguin concursar, que els possibilitarà participar en els tres processos de la convocatoria (fase de concurs de mèrits del procés d'estabilització, fase de concurs oposició del procés d'estabilització, fase de concurs oposició del procés ordinari ).

Us anirem informant d'aquest i altres processos, podeu consultar amb el vostre delegat o delegada CSIF


Fuente: Sindicato CSIF
 
Arriba